Gå til innholdet

Faggruppe HMS

Inger Johanne Sikkeland

Norges Bondelag

414 14 983

Leder - Faggruppe HMS

Heidi Blekkan

Arbeidstilsynet

Anton Ole Evju

Felleskjøpet Larvik

913 63 276

Ola Fiskvik

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Erik Gjestvang

Gjensidige

Arve Gladheim

Gartnerhallen

918 80 066

Camilla Schrader Roander

NHO Mat og drikke

902 94 473

Guro Bolstad

Landbruks- og matdepartementet

22 24 91 47

Halle Arnes

Norsk Landbruksrådgivning

975 80 053

Jan Erik Rodem

TINE

952 52 332

Kåre Oskar Larsen

Norsk Landbruksrådgivning

906 97 883

Tove Ladstein

Norsk Gartnerforbund

979 56 454

Trond Ellingsbø

Norges Bondelag