Gå til innholdet

Smittevern og beredskap

26.6.2020

Del denne siden

Her finner du de viktigste hjelpedokumentene knyttet til nye krav om smittevern og forebygging, samt informasjon om beredskapsplaner.

Relaterte artikler

12. Januar 2021
Utvalg og faggrupper

Utvalgene og faggruppene har oppgaver innenfor sine respektive fagområder. De har en rådgivende funksjon, med representanter fra et bredt spekter av mat- og landbruksnæringens organisasjoner. Landbruksmyndighetene er representert ved observatører.

26. Juni 2020
Smittevern og beredskap

4. November 2018
Ulykkesregistrering