Gå til innholdet
Bjorn-Austad-Hvaleby-revisor-ansatt-KSL-Matmerk-MM-05283- Foto_Caroline_Roka_JPG

Bjørn Austad Hvaleby

Fagsjef KSL

Bjørn har ansvar for å følge opp varemottakerne i deres bruk og formidling av KSL til sine produsenter. Han har også oppgaven med oppfølging av Mattilsynet på distriktsnivå, faglaga og Norsk Landbruksrådgiving. I tillegg har han en utstrakt kontakt med bønder i forhold til veiledning i bruk og innspill på videre utvikling av KSL-standarden. Bjørn er sekretær for faggruppe HMS.

969 02 361