Gå til innholdet

27.11.2019

Hvorfor KSL?

Del denne siden

Kvalitetssystemet i landbruket (KSL) sikrer kvalitet og trygghet for bonde, industri og forbruker.

Følges KSL er drifta i tråd med lover, forskrifter og krav fra råvarekjøper.

KSL er næringas felles kvalitetssystem for primærproduksjonen og er anerkjent av Mattilsynet som en nasjonal bransjestandard.

KSL utvikler drifta på gården.

KSL gir effektiv dataflyt fra landets ca 39 000 bønder til alle aktuelle råvarekjøpere.

KSL bygger omdømme for norsk matproduksjon:

  • Smittefrie og uten skadelige fremmedstoffer
  • Etter forbrukernes ønsker med hensyn til utseende og smak
  • Produsert med god dyrevelferd
  • Produsert på en miljøvennlig måte
  • Produsert i et trygt arbeidsmiljø som sikrer god helse for yrkesutøverne


KSL er viktig for Nyt Norge-merket!