Gå til innholdet
forsider_nett_2018_2

1.7.2020

KSL-standard

Del denne siden

KSL-standarden består av sjekklister og veiledere, som skal brukes i egenrevisjon på gården. Den er bygd opp med utgangspunkt i lover og forskrifter og er et nyttig verktøy for gårdens drift. I løpet av 2020 går KSL over i ny digital løsning. Dette medfører at det ikke har blitt gjort noen større endringer i KSL-standarden.