Gå til innholdet
iStock-1206387209

Trygt med KSL-revisjoner

KSL Skrevet av Mads Opsahl den 13.1.2021

Del denne siden

- Vi har både skjerpede rutiner og lang erfaring med smittevern og mener det er trygt med KSL-revisjoner nå. KSL-revisorene har alltid jobbet med strenge smittevernregler og håndterer koronasitasjonen på en god måte, sier KSL-sjef Tom Roterud.

- Dersom revisor eller produsent eller noen i disse sin husstand føler seg syk, forkjølet o.l. skal revisjon selvfølgelig ikke gjennomføres. Dersom produsent ikke føler seg komfortabel med å ta imot revisor fordi produsent har personer i risikogrupper i sin husstand eller lignende, skal dette også respekteres, sier Roterud.

Lista over retningslinjer tar for seg alt fra forberedelser i forkant, selve revisjonen og besøket på gården, bruk av smittevernmidler, bruk av munnbind dersom avstand ikke kan holdes, smittesluser og desinfisering. De 24 punktene skal sette premissene for alle KSL-revisjoner i tiden fremover.

I disse tider med et svært begrenset antall besøk på gården, kan det også være positivt med besøk fra KSL-revisoren. – Det kan være bra å snakke med en revisor nå under koronaen. Det er jo ikke så mange andre som kommer innom for tiden og når smittevernet blir ivaretatt er dette helt trygt, sier Roterud.

Oppdaterte retningslinjer

Stiftelsen Norsk Mat følger Folkehelseinstituttet sine generelle retningslinjer for smittevern- og avstandsregler for koronasitasjonen og har satt opp ei liste på 24 punkter som skal gjelde for KSL-revisorene når de skal ut på revisjon. Disse ble oppdatert rett før jul 2020.

Viktig å holde KSL-revisjonene i gang

- Norsk mat er trygg mat og KSL-revisjonene er en grunnstein i dette arbeidet og det er derfor viktig å holde KSL-revisjonene i gang. Vi ser at flere er mer opptatte av norsk opprinnelse nå under koronaepidemien og koblingen mellom KSL og Nyt Norge er et viktig virkemiddel i å fremme norsk mat til forbruker, fortsetter Roterud.

Retningslinjene for KSL-revisjoner vil vare så lenge det vil være nødvendig. Punktene vil gjelde både for bonde- og bedriftsrevisjoner. 

- Med disse retningslinjene er det trygt å gjennomføre KSL-revisjon på gården. Alle skal føle seg trygge på at KSL-revisorene gjør sitt ytterste i den krevende situasjonen vi har havnet i, avslutter Roterud.

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?