Gå til innholdet
IMG_492011

Smittevern blir absolutt ivaretatt

KSL 16.11.2020

Ole Johan Granøien er en erfaren KSL-revisor. Han har jobbet som KSL-revisor siden 2003 og utfører omtrent 340 eksternrevisjoner i året. Foto: Ståle Fjorden
Del denne siden

«Så og si alle bønder er godt forberedt og tar smittevern på alvor når jeg kommer på gården. I tillegg har jeg også med alt jeg trenger for å gjennomføre en revisjon som ivaretar smittevern», sier KSL-revisor Ole Johan Granøien.

Godt forberedt

KSL-revisorer landet rundt har alltid jobbet med smittevern med tanke på dyresykdommer. Under koronapandemien er fokuset selvsagt også på smittevern overfor folk, og revisorene er godt forberedt før de kommer på besøk. «Allerede i planleggingen av gårdsbesøk tenker jeg smittevern før, under og etter besøket. Det er viktig å være godt forberedt og tenke på mulige utfordringer», fortsetter Granøien.

Granøien har jobbet som KSL-revisor siden 2003 og utfører omtrent 340 eksternrevisjoner i året. «Bonden er også som regel godt forberedt og både håndsprit og det å ikke håndhilse er en selvfølge. Å holde avstand er kanskje det som krever mest oppmerksomhet. Det er mange steder det kan være trangt i et fjøs, men man blir fort vant til å jobbe under slike omstendigheter», sier Granøien.

Totalt utføres det over 5 000 eksternrevisjoner per år i Norge. Stiftelsen Matmerk har utarbeidet retningslinjer med 24 punkter som tar for seg alt fra forberedelser i forkant, selve revisjonen og besøket på gården, bruk av smittevernutstyr, hygiene og desinfisering. De 24 punktene legger føringer for alle KSL-revisjoner i tiden under koronapandemien. Du finner retningslinjene her.

 

Bruk av munnbind

I retningslinjene står det at revisor kan benytte munnbind under hele revisjonen dersom ønskelig av produsent og/eller revisor, og at munnbind skal brukes dersom ikke minsteavstand på 1 m kan overholdes under revisjonen. «Selv bruker jeg munnbind under hele besøket. Det fort kan oppstå situasjoner som presser avstandene, så for min egen del synes jeg det er greit å ha på munnbind under hele besøket», forteller Granøien.

 

Kan få utsette eksternrevisjonen

Første punkt i retningslinjene er at dersom revisor, produsent eller noen i disse sin husstand føler seg syk, forkjølet etc. skal revisjon ikke gjennomføres. Dersom produsent ikke føler seg komfortabel med å ta imot revisor fordi produsent har personer i risikogrupper i sin husstand eller lignende, skal dette respekteres. «Det har vært noen som ber om utsettelse og det løser vi med å finne ny dato senere. Det har vi full forståelse for og vi jobber jo alle for å begrense risikoen», avslutter Granøien.

 

Viktig for norsk matproduksjon

Tom-Roterud-2017-MM-06111- Foto_Caroline_RokaBåde dagligvarehandelen og bondeorganisasjonene har hatt stort fokus på norsk mat og opprinnelse i år. Flere har hatt kampanjer for å sette norsk mat på dagsordenen og på den viktige jobben som gjøres på alle bondegårder rundt om i Norge.

«Norsk mat er trygg mat og KSL-revisjonene er en grunnstein i dette arbeidet. Det er derfor viktig å holde de eksterne revisjonene i gang. Vi ser at stadig flere er mer opptatte av norsk opprinnelse nå under koronaepidemien og koblingen mellom KSL og Nyt Norge er et viktig virkemiddel i å fremme norsk mat til forbruker. KSL + Nyt Norge = sant», forteller KSL-sjef Tom Roterud.

De ekstra smitteverntiltakene for KSL-revisjoner vil vare så lenge det vil være nødvendig. Punktene vil gjelde både for KSL-revisjoner og merkebrukerrevisjoner hos bedrifter

- Disse retningslinjene er et trygt grep for å holde hjula i gang. Alle skal føle seg trygg på at vi skal gjøre vårt ytterste i denne krevende situasjonen vi alle har havnet i, avslutter Roterud.

Relaterte artikler

iStock-1148911628
KSL 23. November 2020
Varslinger fra KSL

Er du blant de som ikke har fått SMS-varsel to uker før frist, og har fått et SMS eller brev om at du er over frist? I så fall er det fortsatt tid til å gjennomføre egenrevisjonen din før det iverksettes trekk.

IMG_492011
KSL 16. November 2020
Smittevern blir absolutt ivaretatt

«Så og si alle bønder er godt forberedt og tar smittevern på alvor når jeg kommer på gården. I tillegg har jeg også med alt jeg trenger for å gjennomføre en revisjon som ivaretar smittevern», sier KSL-revisor Ole Johan Granøien.

iStock-1206387209
KSL 5. November 2020
Oppdaterte smitteverntiltak per 3. november 2020

Våre ekstra smittevernrutiner i forbindelse med covid-19 pandemien har blitt oppdaterte.