Gå til innholdet
Signering-avtale-grontbransjen-KSL-moterom

KSL 20.2.2020

Positivt med bransjeavtale for grøntbransjen

Fra venstre: Gry Sørensen - Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters forbund, Hanne Refsholt - HOFF SA, Anne Person - BAMA Gruppen AS, Ragnar Swift - Produsentforeningen 1909, Fritjof Sandstad - Nordgrønt SA, Elisabeth Morthen - Gartnerhallen SA, Torbjørn Landsrød - Findus og Atle Olsen - COOP. Stående bakerst: Tom Roterud, KSL-sjef i Matmerk.
Del denne siden

Grøntbransjen har jobbet fram en ny bransjeavtale som legger Kvalitetssystem i Landbruket (KSL) til grunn som felles internkontroll for produksjonen på primærleddet. – Dette er svært positivt! Våre erfaringer med slike bransjeavtaler fra både korn- og kjøttbransjen er gode, sier KSL-sjef Tom Roterud.

Bransjeavtalen gjelder for norsk produksjon av bær, frukt, grønnsaker og potet. Avtalen bygger oppunder at etablert KSL skal være på plass for å kunne levere varer som går inn i verdikjeden. Hvert enkelt mottakssted - pakkeri eller terminal - vil derfor ha et mer aktivt forhold til KSL-statusen i sin dialog med produsentene og ved inntak av varer.

  • Etablert KSL hos produsent forutsetter en årlig egenrevisjon, at KSL-revisorer kan gjennomføre ekstern revisjon i sesong og at produsentene retter opp og lukker alle avvik innen gitt frist, sier Roterud.

Kornbransjen fikk på plass sin avtale i 2015 og kjøttbransjen fulgte opp i 2018. Avtalen bygger oppunder at produsentene fortsatt skal kunne forholde seg til kun ett kvalitetssystem, noe som kan sies å være unikt for Norge.

  • Ser vi utover landegrensene opplever utenlandske yrkesbrødre – og søstre at de ofte må forholde seg til flere kvalitetssystemer pga flere produksjoner og varemottakere, sier Roterud.

Avtalen skal i tillegg til internkontroll og et kontinuerlig forbedringsarbeid hos den enkelte produsent, bidra til dokumentasjon av god produksjonspraksis, gode rutiner og gode etiske forhold. Videre skal avtalen bygge tillit samt bidra til å utvikle et utvidet marked for norsk grøntproduksjon.

  • Bransjeavtalen legger til grunn at KSL er et viktig fundament for å synliggjøre en solid og god produksjon av norske grøntprodukter, avslutter Roterud.

Fakta om bransjeavtalen

  • Bransjeavtalen utarbeides av næringen selv og kan ses på som en praktisk utdypning av regelverket.
  • Den knytter seg gjerne opp til en offentlig forskrift og beskriver god produksjonspraksis som oppfyller og gjerne er enda strengere enn forskriften.
  • Avtalen beskriver plikter hos den enkelte bonde, varemottaker og bransje.
  • Varemottakerne underskriver retningslinjen og forplikter seg dermed til å følge den opp i egne verdikjeder.

Relaterte artikler

webinar_bilde
KSL 14. Oktober 2020
Fikk du ikke med deg webinaret?

Ingen fare - vi har tatt opp hele webinaret "KSL på 1-2-3" og du kan se det når det passer deg.

IMG_7587
KSL 24. September 2020
Slik logger du inn på KSL

KSL ble oppdatert i juli og innloggingen er ny!

Utlysning KSL revisor september 2020
KSL 15. September 2020
Vi trenger KSL-revisorer i nord!

Har du lyst til å bidra til økt kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon? Nå trenger vi flere med på laget vårt og søker etter KSL-revisorer i Nordland og sør i Troms.