Gå til innholdet
Spanskmargerittfyltrosa

Pilot for Nyt Norge-merking på blomster

KSL 4.3.2020

Foto: Opplysningskontoret for blomster og planter
Del denne siden

Kvalitetssystem for landbruket - KSL, ble tatt i bruk av blomster- og planteprodusenter for seks år siden. Nå videreutvikles samarbeidet med en pilot der også produsenter og forhandlere kan få ta i bruk Nyt Norge-merking på blomster og planter.

Hva betyr det at dette er en pilot?

En pilot betyr at dette er et prosjekt, der man skal høste erfaringer frem mot en eventuell permanent ordning senere. Piloten går gjennom to år (2020 og 2021), og det vil underveis måles om kundene har lagt merke til og har preferanse for planter med Nyt Norge-merket. Under piloten vil man også få oversikt over om planteprodusentene ønsker å ta merket i bruk, og om grossister, forhandlere og kjedene ønsker å bruke merket i sin markedsføring.

For at du skal kunne ta i bruk Nyt Norge, må du først ha kontroll på KSL for din bedrift. Dette innebærer minimum en årlig egenrevisjon, og at du tar imot eksterne revisorer når dette er påkrevet. I tillegg må du søke for å få godkjent bedriften og plantene.

Kravsettet for Nyt Norge legges til grunn, men med spesifikke krav tilknyttet blomster og planter. Kravene til blomster og planter er utarbeidet i et samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Mat og bransjen.

Hvilken nytte har det å bruke Nyt Norge?

Nyt Norge for blomster og planter er et pilotprosjekt, slik at markedseffekt skal testes ut. Håpet er at dette vil få forbruker til å bli bevisst hvilke planter som dyrkes i Norge, og at de skal ha preferanse for å velge norsk. Målinger viser at Nyt Norge har høy tillit blant befolkningen, og at nesten alle kjenner til merket. Omsetningsavgiften brukes til markedsføring, slik at blomster og planter mer merket vil markedsføres gjennom Nyt Norges øvrige markedsføring.

Relaterte artikler

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

iStock-1205167972
KSL 12. Mai 2021
Oppdatering - Korona

Informasjon vedr. KSL-revisjoner og lokale smitteutbrudd.

Foto: Cylinder Bringebær
KSL 7. Mai 2021
Smittevernveileder for grøntproduksjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.