Gå til innholdet
iStock-1205167972

Oppdatering - Korona

KSL 17.3.2021

Del denne siden

Informasjon vedr. KSL-revisjoner og lokale smitteutbrudd.

Her finner du våre smittevernrutiner
 


Tiltaksnivå ved lokale smitteutbrudd

Det er per i dag flere kommuner som tilhører tiltaksnivå A, B og C.

Les hele lista over kommuner og tiltaksnivå hos Helse Norge

  • Det skal ikke gjennomføres revisjoner i kommuner med tiltaksnivå A og revisorer bosatt her skal ikke ut av kommuner med tiltaksnivå A på revisjon.
  • I kommuner med tiltaksnivå B og C kan revisor fra B og C eller utenfor komme på revisjon.

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?