Gå til innholdet
Oppdatert mal for plantevernjournal

Oppdatert mal for plantevernjournal

KSL 26.4.2021

Del denne siden

Hva skal en plantevernjournal inneholde?

Hos Norsk Landbruksrådgiving finner du oppdatert mal for plantevernjournal.

Der er tre ulike bestemmelser i plantevernmiddelforskriften med krav til journalføring. Det er krav til å føre:

  • sprøytejournal
  • journal for beskyttelse av vannmiljø
  • journal for integrert plantevern

Disse tre journalene til sammen kalles plantevernjournal.

Du finner mer informasjon og malen for plantevernjournal hos Norsk Landbruksrådgiving.

Relaterte artikler

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

iStock-1205167972
KSL 12. Mai 2021
Oppdatering - Korona

Informasjon vedr. KSL-revisjoner og lokale smitteutbrudd.

Foto: Cylinder Bringebær
KSL 7. Mai 2021
Smittevernveileder for grøntproduksjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.