Gå til innholdet
Nyt norge ku konkurranse

Fikk du nytt produsentnummer i januar?

KSL 15.6.2020

Del denne siden

Fra 1. januar 2020 fikk store deler av landet nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene fikk som følge av dette nytt produsentnummer. Produsentnummeret brukes bl.a. når du skal logge deg inn på KSL

Et produsentnummer brukes som identifikator for din landbruksproduksjon. Et komplett produsentnummer består alltid av 10 siffer, hverken mer eller mindre.

Produsentnummeret starter alltid med kommunenummer for den kommunen hvor produksjonen har sitt driftssenter. Hvis du driver landbruksproduksjon i f.eks. Gloppen vil ditt produsentnummer fra og med 1.1.2020 starte med 4650 -.

Her kan du søke opp ditt produsentnummer.

Relaterte artikler

iStock-1148911628
KSL 23. November 2020
Varslinger fra KSL

Er du blant de som ikke har fått SMS-varsel to uker før frist, og har fått et SMS eller brev om at du er over frist? I så fall er det fortsatt tid til å gjennomføre egenrevisjonen din før det iverksettes trekk.

IMG_492011
KSL 16. November 2020
Smittevern blir absolutt ivaretatt

«Så og si alle bønder er godt forberedt og tar smittevern på alvor når jeg kommer på gården. I tillegg har jeg også med alt jeg trenger for å gjennomføre en revisjon som ivaretar smittevern», sier KSL-revisor Ole Johan Granøien.

iStock-1206387209
KSL 5. November 2020
Oppdaterte smitteverntiltak per 3. november 2020

Våre ekstra smittevernrutiner i forbindelse med covid-19 pandemien har blitt oppdaterte.