Gå til innholdet
Nyt norge ku konkurranse

Fikk du nytt produsentnummer i januar?

KSL 15.6.2020

Del denne siden

Fra 1. januar 2020 fikk store deler av landet nye fylkes- og kommunenummer. Produsenter i de berørte områdene fikk som følge av dette nytt produsentnummer. Produsentnummeret brukes bl.a. når du skal logge deg inn på KSL

Et produsentnummer brukes som identifikator for din landbruksproduksjon. Et komplett produsentnummer består alltid av 10 siffer, hverken mer eller mindre.

Produsentnummeret starter alltid med kommunenummer for den kommunen hvor produksjonen har sitt driftssenter. Hvis du driver landbruksproduksjon i f.eks. Gloppen vil ditt produsentnummer fra og med 1.1.2020 starte med 4650 -.

Her kan du søke opp ditt produsentnummer.

Relaterte artikler

Bilde nettside
KSL 24. Februar 2021
KSL Trygg på mobilen

Da er endelig KSL Trygg klar til bruk! KSL Trygg er et verktøy som gir deg muligheten til å jobbe med KSL-systemet på mobil i arbeidssituasjonen ute på gården.

iStock-1205167972
KSL 24. Februar 2021
Oppdatering - Korona

Her finner du informasjon vedr. KSL-revisjoner og koronautbruddene.

gris iStock 1280
KSL 16. Februar 2021
Ny tilsynskampanje på svin

Mattilsynet skal i 2021/22 gjennomføre en landsdekkende tilsynskampanje som skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det.