Gå til innholdet
gris iStock 1280

Ny tilsynskampanje på svin

KSL 16.2.2021

Del denne siden

Mattilsynet skal i 2021/22 gjennomføre en landsdekkende tilsynskampanje som skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det.

Mattilsynet skal inspisere 600 besetninger over hele landet. Inspeksjonene fordeles på fylkene etter tettheten av svinebesetninger. 

Besetningene som skal inspisere er tilfeldig valgt ut av Veterinærinstituttet.

Dette skal Mattilsynet sjekke under inspeksjonene:

  • Hvilke rutiner bonden har for å forebygge, håndtere og behandle syke og skadde dyr.
  • Om grisene får tilstrekkelig strø og rotemateriale, og om purker som skal føde, får redebyggingsmateriale.
  • Om grisene har tilstrekkelig plass til å bevege seg, hvile og spise, og om de har god nok tilgang på vann.
  • Om purker fikseres unødvendig når de føder.
  • Om bonden kan dokumentere all veterinærbehandling av dyr, inkludert egenbehandling, og registreringer av antallet døde dyr ved hvert tilsyn i fjøset.
  • I svinebesetninger med smågrisproduksjon, noterer inspektøren navn eller dyrehelsepersonellnummer på veterinære(r) som utfører kastrasjoner i besetningen. En egen dyrehelsepersonellgruppe fører så tilsyn med veterinærens legemiddelbruk ved kastrasjoner av gris.

Mattilsynet har forberedt svinekampanjen i dialog med både svinenæringen ogdyrevernorganisasjoner. For å sikre mest mulig enhetlige tilsyn over hele landet, har inspektørene fått grundig opplæring og vært på bransjekunnskapskurs hos Norsvin. Det er også laget en fagstøtte, som både inspektører og bønder har tilgang til på nett.

 

Les om kampanjen på Mattilsynet sin nettside.

Relaterte artikler

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

iStock-1205167972
KSL 12. Mai 2021
Oppdatering - Korona

Informasjon vedr. KSL-revisjoner og lokale smitteutbrudd.

Foto: Cylinder Bringebær
KSL 7. Mai 2021
Smittevernveileder for grøntproduksjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.