Gå til innholdet
Bilde nettside

Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket

KSL 3.3.2021

KSL Trygg ble presentert på Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.
Del denne siden

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad ledet 2. mars et digitalt møte i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS i landbruket.

– Jeg er glad for at de aktørene som har vært her i dag vektlegger viktigheten av samarbeid for å oppnå gode resultater i HMS-arbeidet i landbruket.  Alle er enige om at vi må jobbe for null dødsulykker i landbruket, og jeg vil ta initiativ til en oppfølging av denne problemstillingen, sier Bollestad.

På møtet deltok representanter fra Arbeidstilsynet, Gjensidige Forsikring, Landbrukets brannvernkomité, Landbruksdirektoratet, Mattilsynet, Norske Reindriftssamers Landsforbund, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Landbruksrådgiving, Norske Landbrukstenester og Stiftelsen Norsk Mat.

Les mer hos Regjeringen

 

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?