Gå til innholdet
Matmerk-Haakon-Mageli-styreleder

10.5.2016

KSL - en grunnpilar i norsk landbruk

Del denne siden

Håkon Mageli, konserndirektør for kommunikasjon og corporate affairs i Orkla ASA, er nyvalgt styreleder i Matmerk. Mageli er opptatt av at avtalepartene i jordbruksoppgjøret må satse tungt på å videreutvikle KSL.

Som ny styreleder, hva syns du er de viktigste oppgavene til Matmerk fremover?
 
La meg innledningsvis si at jeg er glad for og ydmyk over å ha blitt valgt som ny styreleder. Matmerk fremstår som en profesjonell organisasjon, som har mange viktige oppgaver å ivareta for den norske verdikjeden for mat. Jeg mener det er avgjørende at partene i jordbruksoppgjøret satser tungt på å videreutvikle Kvalitetssystemet for landbruket (KSL). Dette systemet, som består av både egenevaluering og eksterne revisjoner, gjør at bøndene kan levere kvalitetsprodukter til den norske verdikjeden for mat. Som styreleder mener jeg det er min oppgave å minne om at KSL er viktig og at nok ressurser må kanaliseres til dette systemet. 
 
Andre viktige oppgaver i tiden som kommer, er å videreutvikle Nyt Norge-merket og sørge for at det blir en langsiktig og god finansieringsordning for dette merket. Når vi ser hvor mye penger EU legger ned i merkeordningen «Enjoy it`s from Europe», er det bare å trå til. Nyt Norge er et spleiselag hvor regningen betales av myndighetene, bøndene, industrien og kjedene.
 
Jeg er også opptatt av at Matmerk kan bidra til å utvikle lokalmatkonseptet. Vi skal være glad i og stolte av norsk matkultur, og Matmerk har en viktig oppgave i å synliggjøre denne kulturen.
 
Hvorfor er det viktig med et felles kvalitetssystem i landbruket?
 
Kvalitetssystemet for landbruket (KSL) er etter mitt skjønn en av grunnpilarene i det norske jordbruket. Norske bønder som følger KSL, tilfredsstiller myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten, og dette er avgjørende for at forbrukerne skal ha tillit til norskprodusert mat. Egenkontroll ved hjelp av KSL bidrar til at bonden holder kontroll på hygiene, dyre- og plantehelse, dyrevelferd samt helse, miljø og sikkerhet. KSL er også et fundament for merkeordninger som Nyt Norge. Uten KSL ville det vært vanskelig å ha tillit til Nyt Norge og andre merkeordninger som styres av Matmerk.
 
Jeg konstaterer at Matmerk samarbeider godt med Mattilsynet og Arbeidstilsynet. Fremover blir det viktig å videreutvikle KSL. Det er viktig å modernisere dataverktøyet som brukes, og øke hyppigheten på revisjonene, slik at ulike interessenter skal ha full tillit til dette kvalitetssystemet.
 
Hva betyr det for resten av verdikjeden?
 
KSL er viktig for hele verdikjeden. KSL stiller krav til dokumentasjons- og kvalitetsarbeidet i all norsk plante- og husdyrproduksjon. Mattilsynets godkjenning innebærer at norske bønder som følger KSL-standarden, tilfredsstiller myndighetenes krav til egenkontroll av virksomheten. Det betyr også at industrien, handelen og forbrukerne kan stole på at de råvarer som produseres i Norge, er av en bestemt kvalitet.
 
Og hva er alternativet?
 
Alternativet til KSL er at den enkelte bonde er sin egen lykkes smed. Han eller hun må i så fall utvikle eller benytte egne kvalitetssystemer, noe som vi kunne bli dyrere og mer tidkrevende. Jeg vil gå så langt som å si at tilliten til norsk landbruk ville ha stått på spill. Uten KSL hadde vi risikert flere beredskapssaker og uheldige episoder knyttet til både mattrygghet og dyrevelferd.

Relaterte artikler

Utlysning KSL revisor september 2020
KSL 15. September 2020
Vi trenger KSL-revisorer i nord!

Har du lyst til å bidra til økt kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon? Nå trenger vi flere med på laget vårt og søker etter KSL-revisorer i Nordland og sør i Troms.

gris iStock 1280
KSL 28. August 2020
Helsegris og utegris

Vi mottar en del spørsmål fra utegrisprodusenter om Dyrevelferdsprogrammet for svin. Det er slik at KSL-statusen ikke er godkjent om kravene i Dyrevelferdsprogrammet for svin (Velferdsgris i Helsegris-systemet) ikke er oppfylt.

IMG_6742
KSL 25. August 2020
Slik logger du inn på KSL

KSL ble oppdatert i juli og innloggingen er ny!