Gå til innholdet
Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel

Krav til gjødslingsplan

KSL 15.4.2021

Foto: NLR - Franz Anders Bakken
Del denne siden

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

Gjødslingsplanen skal bygge på nyere jordprøver og være grunnlaget for den årlige gjødslinga på foretaket. Det er ikke nødvendigvis behov for fullstendig utarbeiding av ny plan hvert år. Foretaket kan vurdere behov for endringer og selv oppdatere planen i mellomår. Denne årlige oppdateringa må dokumenteres.

Les om kravene til gjødslingsplan

Statsforvalteren i Rogaland har samlet all informasjon om gjødslingsplan og om kart og skifteinndeling.

Les mer om kravene hos Statsforvalteren i Rogaland

 

Her finner du også Forskrift om gjødslingsplanlegging

 

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?