Gå til innholdet
Fjørfe: KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt

Fjørfe: KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt

KSL 19.1.2021

Del denne siden

Fjørfenæringa har nå åpnet for å gjenoppta forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk i kommersielle fjørfebesetninger.

Under pkt 7 i "Skjerpede smittevern- og hygienetiltak for fjørfenæringa i hele landet" står det følgende:

"KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt. Unntaket er i Rogaland, der risikoen for smitte nå er størst og smitteutbrudd kan få så store konsekvenser. Derfor kan det her kun gjennomføres ett besøk i fjørfebesetninger per dag, forutsatt dusjing og bruk av rent sko- og klestøy."

Les mer på Animalia sin nettside 

Relaterte artikler

Bilde nettside
KSL 24. Februar 2021
KSL Trygg på mobilen

Da er endelig KSL Trygg klar til bruk! KSL Trygg er et verktøy som gir deg muligheten til å jobbe med KSL-systemet på mobil i arbeidssituasjonen ute på gården.

iStock-1205167972
KSL 24. Februar 2021
Oppdatering - Korona

Her finner du informasjon vedr. KSL-revisjoner og koronautbruddene.

gris iStock 1280
KSL 16. Februar 2021
Ny tilsynskampanje på svin

Mattilsynet skal i 2021/22 gjennomføre en landsdekkende tilsynskampanje som skal kartlegge hvordan grisene i Norge har det.