Gå til innholdet
Fjørfe: KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt

Fjørfe: KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt

KSL 19.1.2021

Del denne siden

Fjørfenæringa har nå åpnet for å gjenoppta forskriftsfestede KSL- og helseovervåkingsbesøk i kommersielle fjørfebesetninger.

Under pkt 7 i "Skjerpede smittevern- og hygienetiltak for fjørfenæringa i hele landet" står det følgende:

"KSL- og helseovervåkingsbesøk kan gå som normalt. Unntaket er i Rogaland, der risikoen for smitte nå er størst og smitteutbrudd kan få så store konsekvenser. Derfor kan det her kun gjennomføres ett besøk i fjørfebesetninger per dag, forutsatt dusjing og bruk av rent sko- og klestøy."

Les mer på Animalia sin nettside 

Relaterte artikler

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 14. Mai 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?

iStock-1205167972
KSL 12. Mai 2021
Oppdatering - Korona

Informasjon vedr. KSL-revisjoner og lokale smitteutbrudd.

Foto: Cylinder Bringebær
KSL 7. Mai 2021
Smittevernveileder for grøntproduksjon

Som arbeidsgiver har du ansvaret for smittevern og at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk.