Gå til innholdet
Her kan du ta  "Arbeidsgiverkurs i landbruket"

Her kan du ta "Arbeidsgiverkurs i landbruket"

KSL 16.3.2021

Del denne siden

Mer enn 1200 produsenter har i vinter gjennomført arbeidsgiverkurs for landbruket. Kurset har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakere.

Kurset er utviklet som et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgivning, Norges Bondelag, Gartnerhallen og Norsk Gartnerforbund med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og politiet. Kursets mål er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

Det er nå satt opp to nye nettbaserte kurs, 8. og 13. april.

Les mer hos Norsk Landbruksrådgivning

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?