Gå til innholdet
ksl standarder web

24.6.2015

Årets revidering og utsending av KSL-standard høsten 2014

Del denne siden

Gjennom mottatte innspill og faggruppenes behandling og gjennomgang av standarden er de vesentligste endringene som følger:


Revidering av KSL-standarden

• Helse, miljø og sikkerhet (HMS) bygges opp på tilvarende måte som de øvrige standardene og blir en egen obligatorisk standard. I tillegg til å kunne forholde seg til lovpålagte krav innenfor HMS på en enklest mulig måte, så er gjennomføring av vernerunder som bidrar til aktuelle tiltaksplaner og gode rutiner et viktig utgangspunkt for denne standarden.

• Mulighet for å registrere ulykker (anonymt)

• Miljøplanforskriften avvikles og legges innunder forskrifter knyttet til produksjon samt SMIL- og RMP-ordningen. Dette innebærer at Landbruksdirektoratets sjekkliste miljøplan avvikles slik den foreligger i dag, og at tema som gjødsling, plantevern og miljøtiltak er bygd tydeligere inn i KSL. Gjennomføres disse kravene i KSL, så er krav til blant annet areal- og kulturlandskaptilskudd og ikke minst miljø og produksjonskvalitet ivaretatt. Det viktigste med disse sjekklistepunktene er at de skal bidra til rett bruk og oppbevaring av innsatsfaktorer til beste for miljøet, og til en best mulig produksjonsøkonomi.

Som eksempel: gode rutiner for oppføring av gjødslingsplan, praktisk bruk av planen, registreringer gjennom vekstsesong og evaluering for ny sesong, gir både pose og sekk, jfr. økonomi, miljø og videre drift.

• Til husdyrstandardene er de vesentligste endringene knyttet til smitterisiko.


Utsending

Ny revidert KSL-standard ble lagt ut på bonden sine nettsider 13.oktober. For de som fortsatt fikk standard tilsendt på papir ble dette sendt 10.oktober.

Reduksjon i utsending pr. post fortsette også i år. Det er 34500 produsenter som ikke har fått tilsendt KSL-standarden i høst, mot 27.000 i fjor.

Alle produsenter som har kumjølkproduksjon, korn, poteter, grønt, gris og slaktekylling, samt alle andre som har gjort egenrevisjon på nett siste år, fikk ikke standarden tilsendt. Av de 34.500 fikk 19.000 informasjon om ny KSL-standard pr. e-post og 15.500 fikk brev i posten.


 

Relaterte artikler

Utlysning KSL revisor september 2020
KSL 15. September 2020
Vi trenger KSL-revisorer i nord!

Har du lyst til å bidra til økt kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon? Nå trenger vi flere med på laget vårt og søker etter KSL-revisorer i Nordland og sør i Troms.

gris iStock 1280
KSL 28. August 2020
Helsegris og utegris

Vi mottar en del spørsmål fra utegrisprodusenter om Dyrevelferdsprogrammet for svin. Det er slik at KSL-statusen ikke er godkjent om kravene i Dyrevelferdsprogrammet for svin (Velferdsgris i Helsegris-systemet) ikke er oppfylt.

IMG_6742
KSL 25. August 2020
Slik logger du inn på KSL

KSL ble oppdatert i juli og innloggingen er ny!