Gå til innholdet
Arbeidsgiverkurs for landbruket

Arbeidsgiverkurs for landbruket

KSL 1.12.2020

Foto: Cylinder Production
Del denne siden

Flere organisasjoner i jordbruket har gått sammen om et felles kompetanseløft for bonden som arbeidsgiver.

Kurset er utviklet av Norges Bondelag, Gartnerhallen, Norsk Gartnerforbund og Norsk Landbruksrådgiving i samarbeid, med innspill fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Politiet. Målet er å tilby oppdatert kunnskap og nyttig veiledning for bonden i rollen som arbeidsgiver.

De første kursene blir gjennomført som webinarer i desember 2020, januar og februar 2021, og man kan velge mellom åtte ulike kursdatoer. Hvert kurs vil ha en varighet på fire timer, og man trenger kun å delta på ett kurs.

Les mer om kurset hos Norsk Landbruksrådgivning

 

Relaterte artikler

KSL 15. April 2021
Ny strategi for dyrehelse i Norge

Norsk dyrehelse er svært god. Det er viktig for dyrene og bidrar til god dyrevelferd, god folkehelse og god mattrygghet. I februar ble det lagt fram ny strategi fra Mattilsynet, som har som mål å sikre god dyrehelse også i fremtiden.

KSL 15. April 2021
Fant ikke MRSA hos norske svin i 2020

I 2020 ble det ikke påvist MRSA i norske grisebesetninger, noe som viser at vi fortsatt klarer å holde MRSA hos svin under kontroll.

Slangespreder slepeslange husdyrgjødsel
KSL 15. April 2021
Krav til gjødslingsplan

Alle landbruksforetak som søker om produksjonstilskudd, skal som hovedregel ha en årlig gjødslingsplan. Men vet du hva kravene er?